FAQ

Een betalingsdienst waarbij, zonder opening van betaalrekeningen op naam van de betaler of de begunstigde, van een betaler geldmiddelen worden ontvangen met als enig doel het daarmee corresponderende bedrag over te maken aan een begunstigde of aan een andere, voor rekening van de begunstigde handelende betalingsdienstaanbieder en/of waarbij de geldmiddelen voor rekening van de begunstigde worden ontvangen en aan de begunstigde beschikbaar worden gesteld;

Hoe gaat dat in de praktijk?

Verzenden van geld 
U gaat naar een geldransactiekantoor van uw keuze om geld te sturen naar een persoon in het buitenland. U hebt de volgende gegevens en documenten bij u: 
  • Een geldig legitimatiebewijs. 
  • Uw eigen NAW gegevens. 
  • De NAW gegevens van de ontvanger. 
  • Informatie over de herkomst van het geld. 
  • Informatie over de besteding van het geld. 
  • Informatie over uw relatie met de ontvanger. 
  • Het bedrag dat u wilt versturen. 
(Het is mogelijk dat de medewerker van een geldtransactiekantoor om bewijsstukken of aanvullende informatie vraagt.) 
Nadat u alle gevraagde informatie hebt verstrekt en deze door de medewerker is gecontroleerd zal de medewerker u informatie geven over het bedrag dat zal worden uitbetaald, de valuta en de koers waarin wordt uitbetaald en de kosten van de geldtransfer. Vervolgens zal de transactie worden uitgevoerd en ontvangt u de gegevens die u aan de ontvanger moet verstrekken, zodat hij het geld in het buitenland kan ophalen.

Ontvangen van geld
Bij het ontvangen van geld dat vanuit het buitenland naar u is gestuurd dient u ook de bovengenoemde informatie te verstrekken. Daarnaast hebt u de gegevens van de transactie nodig, die uitbetaald dient te worden.

Voordelen van een geldtransfer:
De voordelen van geldtransfers zijn:
• Het is snel!
• Het is betrouwbaar!
• De kosten zijn transparant!
• Geldtransfers zijn wereldwijd beschikbaar!
Het is belangrijk dat leden de Money Transfer service veilg maken en houden voor al onze klanten. Door klanten te identificeren kunnen de leden controleren dat de klant die geld verstuurt ook is wie hij beweert te zijn om misbruik te voorkomen. Het is ook wettelijk verplicht klanten te identificeren.