Fraude preventie

De NVGTK vindt het belangrijk dat klanten zich bewust zijn van de risico's van Money Transfers. Daarom ......

Voorlichtingsfilm:
Kent u iemand waarvan u denkt dat deze slachtoffer is van fraude kijk dan naar de voorlichtingsfilm Misdaad zonder Bloed: https://www.youtube.com/embed/NXY1YBPa82E 

De film beschrijft het verhaal van verschillende slachtoffers. Mogelijk herkent u een situatie en kunt u de film gebruiken om fraude te voorkomen.