Lidmaatschap

Als lid van de NVGTK worden niet alleen u belangen behartigd, maar profiteert u ook direct van verschillende voordelen. Kijk op de pagina lidmaatschapsvoordelen wat deze voordelen zijn.

Om lid te kunnen worden van de NVGTK moet men:
  • een PSD vergunning hebben voor het verrichten van geldtransacties (betaaldienst 6), zoals bedoeld in de PSD.

Of
  • een genotificeerde agent zijn van een financiële instelling met een vergunning voor het verrichten van geldtransacties (betaaldienst 6) met een Europees paspoort en minimaal 5 locaties hebben in Nederland en beschikken over een compliance officer en toestemming hebben van de betaalinstelling waarvoor men agent is.

Eénmalig dient een entreegeld te worden voldaan. Daarnaast dient er jaarlijks een contributie betaald te worden die wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

De contributie voor 2021 bedraagt:

| Categorie  | Entree  | Contributie
| A: Bedrijven met 0 tot en met 10 locaties  | € 500,-  | € 300,-
| B: Bedrijven met meer dan 10 locaties  | € 1.000,-  | € 600,-

Statutair is tevens vastgelegd dat leden uit categorie A in de ledenvergadering 1 stem vertegenwoordigen en dat leden uit categorie B twee stemmen vertegenwoordigen.

Aanmelden
U kunt het lidmaatschap aanvragen door het formulier hieronder in te vullen.
Word lid van de NVGTK